Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

bad-bat-emergency

November 19 2017

bad-bat-emergency
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
szkoda, że nie ma cię u mnie w łóżku.
bad-bat-emergency
2207 bd4b 500
6769 e4ab 500

mademoiselle-lolita:

hiroshima mon amour (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaimaybebad imaybebad

November 17 2017

bad-bat-emergency
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— -A. Diakow, 'Do światła'
7615 6da1 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaPicki91 Picki91

November 16 2017

bad-bat-emergency
6270 70d2 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialilacwine lilacwine

November 14 2017

bad-bat-emergency
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende

November 13 2017

bad-bat-emergency
8055 fc4f 500
Reposted fromhuman-body human-body viaimaybebad imaybebad
Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaimaybebad imaybebad
8075 7953 500

neskatohime-illustration:

Happy New Year guys! Thank you for your support!

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

November 11 2017

6715 f7d4 500
bad-bat-emergency
2840 d440
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin

November 08 2017

bad-bat-emergency
4292 56f1
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl