Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

9619 8900 500

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viabitner bitner
bad-bat-emergency

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
4354 418b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadmchm admchm
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer

October 14 2018

1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamolotovcupcake molotovcupcake
bad-bat-emergency
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaPicki91 Picki91
7057 2665 500
bad-bat-emergency
1684 7274
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

October 13 2018

4849 2f52
Reposted fromLittleJack LittleJack viaimaybebad imaybebad
4944 4159 500
Reposted fromsmc smc via0 0
bad-bat-emergency
7209 3ec2 500
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatriste triste
bad-bat-emergency
9014 e8a8
Reposted fromkarahippie karahippie viaadmchm admchm
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadmchm admchm
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
0557 5198
Reposted fromdeszcz deszcz viazimt89 zimt89
bad-bat-emergency
8935 46ee
Reposted frompsychosis psychosis viazimt89 zimt89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl