Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

bad-bat-emergency
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viawishyouwerehere wishyouwerehere
bad-bat-emergency
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viapersona-non-grata persona-non-grata

February 22 2018

bad-bat-emergency
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
1377 cf72 500
Reposted from777727772 777727772 viaimaybebad imaybebad

February 18 2018

February 15 2018

bad-bat-emergency

February 11 2018

2745 a625
bad-bat-emergency
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaMezame Mezame

February 07 2018

bad-bat-emergency
3845 fd35 500

February 06 2018

9993 8476 500
Reposted fromkimik kimik viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bad-bat-emergency
0229 fb5b
bad-bat-emergency
4500 9b30
Reposted fromczajnikq czajnikq viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viagdziejestola gdziejestola

February 02 2018

bad-bat-emergency
5276 37e0 500
bad-bat-emergency
2368 b038 500
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viagdziejestola gdziejestola

January 30 2018

bad-bat-emergency
7545 f63c
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl