Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
7882 657f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
5556 e838 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
1986 e86c
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaAmericanlover Americanlover

June 11 2018

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunique-wm unique-wm
3740 9453
9183 d726 500

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaadmchm admchm

June 10 2018

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
1642 ff8f 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
5963 2f3c 500
bad-bat-emergency
5562 5cbf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
7884 2aa5
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
4983 6129 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viapersona-non-grata persona-non-grata
bad-bat-emergency
6704 ba66
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl