Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

bad-bat-emergency
Reposted fromkrzysk krzysk viaschwarzerwolf schwarzerwolf
bad-bat-emergency

June 24 2017

bad-bat-emergency
2568 cbb4
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMezame Mezame
bad-bat-emergency
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
8376 cfdd 500
Reposted fromnudes nudes viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bad-bat-emergency
6385 6295 500
bad-bat-emergency
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viafullmoon fullmoon
bad-bat-emergency
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viafullmoon fullmoon

June 19 2017

bad-bat-emergency
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
4929 86de 500
Reposted fromkrzysk krzysk
bad-bat-emergency
2306 5c73
Reposted from21gramow 21gramow viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
5003 3195
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency
0339 a0ce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl