Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

bad-bat-emergency
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
4989 f9ee 500
Reposted fromamatore amatore viaschwarzerwolf schwarzerwolf
0529 a892 500
Reposted fromamatore amatore viaschwarzerwolf schwarzerwolf
bad-bat-emergency
8657 e84c
Reposted fromloverdose loverdose viasadporn sadporn
bad-bat-emergency
7246 e6f6
Reposted fromnazarena nazarena viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
— (via lifegoodbye)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaschwarzerwolf schwarzerwolf
bad-bat-emergency
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaschwarzerwolf schwarzerwolf
bad-bat-emergency

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

July 05 2017

bad-bat-emergency
Reposted fromfascinating fascinating viaTangizz Tangizz
bad-bat-emergency
5063 331c
bad-bat-emergency
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viairmelin irmelin
bad-bat-emergency
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMezame Mezame
5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
bad-bat-emergency
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viasadporn sadporn

June 27 2017

1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl