Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

2712 5aab
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91
bad-bat-emergency
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapersona-non-grata persona-non-grata

July 31 2017

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bad-bat-emergency
1310 96ff

July 27 2017

bad-bat-emergency
4802 3ad9
Reposted fromcarly carly viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viabeeth beeth
bad-bat-emergency
8366 f60e
Reposted fromnfading nfading vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency
1894 b239
Reposted fromkrzysk krzysk
bad-bat-emergency
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
3178 c8fb 500
Reposted bymr-absentiajointskurwysynwszystkodupatobecontinuedmadadreamsweetnothinggwhiskywithspritemycelineBlackxKingromanticDreamsMonia94bezuzytecznavampielleshakemeSkydelanszyderapuremindxohshittrochekawy5thSkymikrokosmosdziejekoxygeniummargocia

July 25 2017

bad-bat-emergency
bad-bat-emergency

July 23 2017

bad-bat-emergency
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viadooomiiin dooomiiin
bad-bat-emergency
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viadooomiiin dooomiiin
bad-bat-emergency

July 21 2017

6592 bdc3
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl