Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

bad-bat-emergency
4319 8005 500
Reposted from0 0 viakrzysk krzysk
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
5157 c311 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrzysk krzysk

August 17 2017

bad-bat-emergency
4134 fa8d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
bad-bat-emergency
4140 0fbd 500
Reposted fromkrzysk krzysk
bad-bat-emergency
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
bad-bat-emergency
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viakindofnightmare kindofnightmare
bad-bat-emergency
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viairmelin irmelin

August 14 2017

bad-bat-emergency
4330 7cea
bad-bat-emergency
6169 ae8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
bad-bat-emergency
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaMezame Mezame
6563 53e7 500
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
bad-bat-emergency
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl