Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

bad-bat-emergency
6988 ad99
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viaMezame Mezame
bad-bat-emergency
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess viaMezame Mezame

May 14 2019

bad-bat-emergency
2367 0d05 500
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
1712 33a8 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
bad-bat-emergency
bad-bat-emergency
0283 49f2 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viasadporn sadporn
6165 4f71
bad-bat-emergency
0867 8257
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasadporn sadporn

May 05 2019

bad-bat-emergency
2738 3617
bad-bat-emergency
8551 63c0
bad-bat-emergency
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

May 03 2019

bad-bat-emergency
7690 3f8c
Reposted fromRowena Rowena viagdziejestola gdziejestola

March 30 2019

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać.
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromkonrad konrad viafearoflove fearoflove
bad-bat-emergency
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viafearoflove fearoflove
bad-bat-emergency
8599 fa4d 500

March 08 2019

bad-bat-emergency
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viainsanedreamer insanedreamer
bad-bat-emergency
9942 e737
Reposted fromkarahippie karahippie vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vialilacwine lilacwine
bad-bat-emergency
9968 87c1 500
Edward Weston, Cats on Steps, 1944
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl